Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Oferty Pracy


SPRZĄTACZ/KA

 

Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie

Oferowane stanowisko: pracownik obsługi - sprzątaczka

Data ogłoszenia: 04.07.2018 r.

Termin składania dokumentów: 14.08.2018 r.

Informacja dla kandydatów:

OPIS STANOWISKA:

 1. Zakres podstawowych czynności: sprzątanie po zakończeniu zajęć lekcyjnych i innych imprezach przeprowadzonych w budynku szkoły, codzienne czynności związane z utrzymaniem porządku  w szkole, wykonywanie innych czynności w razie potrzeb wynikających z podstawowych wymagań higieny, wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora
 2. Zależność służbowa: wicedyrektor szkoły
 3. Warunki pracy: etat
 4. Miejsce wykonywania pracy:  Szkoła w Murowanej Goślinie, ul. Szkolna 1

                Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy  z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych).

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił, co najmniej 6%.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

wykształcenie - minimum podstawowe, preferowane wykształcenie zawodowe lub średnie; sumienność, dokładność i rzetelność w działaniu, umiejętność pracy w zespole oraz komunikatywność; znajomość przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny oraz przepisów przeciwpożarowych; dbałość o należyty stan mienia szkolnego; uprzejmość i życzliwość w stosunku do pracowników, uczniów i interesantów; stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. CV,
 2. List motywacyjny,
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe,
 4. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawa z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie danych osobowych i ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 5. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać w Sekretariatach Szkoły w Bolechowie, ul. Obornicka 1 lub Szkoły w Murowanej Goślinie, ul. Szkolna 1 do dnia 14.08.2018 r. (decyduje data wpływu do jednostki).

Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i formie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.


PRACOWNIK PRODUKCJI

Firma Bakpol poszukuje pracowników produkcji, którym zapewnia dogodne warunki, wszelkie niezbędne narzędzia pracy oraz możliwości rozwoju w firmie o stabilnej pozycji na rynku.

Obowiązki:
• Kontrolowanie jakości produktów
• Praca związana z urządzeniami takimi jak: wykrawarka, gilotyna, malarnia proszkowa
• Pakowanie mebli oraz załadunki transportu

NIE WYMAGAMY DOŚWIADCZENIA. 
PRZEPROWADZAMY KOMPLEKSOWE SZKOLENIA DLA NASZYCH PRACOWNIKÓW.

Szukamy energicznych osób, które chcą się uczyć, są sumienne, dokładne i odpowiedzialnie wykonują powierzone im zadania.

Oferujemy:
• Umowę o pracę
• Dobre warunki finansowe
• Kompleksowe szkolenia, które wliczane są w godziny pracy
• Możliwość rozwoju
• Prace w młodym, pozytywnym zespole w systemie 3-zmianowym 

KONTAKT: 575-472-247

W CV należy zamieścić poniższą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych, zgodnie z art. 22 (ze znaczkiem 1) Kodeksu Pracy w ww. procesie rekrutacji.”

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony osób fizycznych (z dniem 25 maja 2018), niniejszym informujemy, że dane wskazane w CV przetwarzane są w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z . Administratorem danych jest firma Bakpol s.c. Dane przetwarzane są zgodnie z RODO. Dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacyjnego, nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy. Mają Państwo prawo do dostępu sowich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody lub wniesienia skargi do organu nadzorczego. Brak podania danych, będzie skutkował odrzuceniem kandydatury w procesie rekrutacyjnym.


SPECJALISTA/MENAGER ds. SPRZEDAŻY Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM

Do zadań pracownika będzie należało:

Obsługa klienta niemieckojęzycznego (mailowy i telefoniczny)
Tworzenie ofert
Prace biurowe
Kontakt z dostawcami
Wspomaganie pozostałych działów firmy w sprawach bieżących i długoterminowych projektach

Oferujemy:

Umowę o pracę
Pracę w pełnym wymiarze godzin, w stałych godzinach
Pracę w młodym, dynamicznym zespole
Niezbędne do pracy narzędzia (telefon i laptop)
Pracę przy wielu ciekawych projektach, rozwijających naszą firmę

Wymagania:

Biegła znajomość języka niemieckiego
Znajomość obsługi pakietu MS Office, w szczególności MS Excel
Komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole
Zaangażowanie

KONTAKT: 575-472-247

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony osób fizycznych (z dniem 25 maja 2018), niniejszym informujemy, że dane wskazane w CV przetwarzane są w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z . Administratorem danych jest firma Bakpol s.c. Dane przetwarzane są zgodnie z RODO. Dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacyjnego, nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy. Mają Państwo prawo do dostępu sowich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody lub wniesienia skargi do organu nadzorczego. Brak podania danych, będzie skutkował odrzuceniem kandydatury w procesie rekrutacyjnym.

 

 

 

 


KAMIENIARZ - PRACOWNIK FIZYCZNY

Zakład Kamieniarski z Murowanej Gośliny poszukuje pracowników fizycznych.

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Wynagrodzenie: 12 zł netto/h

Kontakt: Tadeusz Olszewski 602-29-35-53


Nowy projekt dla Wielkopolan

18 czerwca 2018r. WARP Sp. z o.o. rozpoczyna nabór w projekcie FirmaiTy dotyczącym wsparcia na rozpoczęcie działalności dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo po 30. roku życia, które jednocześnie:

 • są osobami w wieku powyżej 50 lat i więcej,

lub

 • są osobami o niskich kwalifikacjach,

lub

 •   są kobietami,

oraz zamieszkują w Wielkopolsce, a także nie prowadziły działalności gospodarczej  w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.


Dodatkowym atutem, podnoszącym atrakcyjność działalności gospodarczej, jest zaplanowanie:

·                utworzenia dodatkowego miejsca pracy,

·                założenia działalności w branżach w obszarze inteligentnych specjalizacji (smart specialisation),

·                założenia działalności w sektorze odnawialnych źródeł energii (OZE).


Szczegółowe informacje dostępne są od 4 czerwca 2018r. na stronie internetowej www.warp.org.pl.

W związku z powyższym zachęcamy do informowania mieszkańców i osoby zgłaszające się do Urzędu o możliwości otrzymania wsparcia na otwarcie własnego biznesu.

Jednocześnie, w przypadku, gdy Państwa Instytucja wyraża zainteresowanie, WARP Sp. z o.o. może przesłać materiały informujące o powyższym.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt pod numerem tel. 61 65 06 240, 61 65 06 214 lub 61 65 63 500


OPIEKUN/KA OSOBY STARSZEJ

Ośrodek Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie poszukuje opiekunów osoby starszej.

Praca na umowę zlecenie.

 

Miejsce pracy: gmina Murowana Goślina

 

 


POMOC KUCHENNA

***Hotel i Restauracja w Murowanej Goślinie zatrudni osobę na stanowisko: POMOC KUCHENNA

Wymagania:
- komunikatywność
- sumienność w wykonywaniu obowiązków
- umiejętność pracy w zespole
- zdyscyplinowanie
- uczciwość
- chęć do pracy, zdobywania nowych doświadczeń

i podnoszenia swoich kwalifikacji

Wybranej osobie proponujemy:

- umowę o pracę
- atrakcyjne zarobki
- zdobycie doświadczenia zawodowego
- pracę w młodym i sympatycznym zespole

-elastyczny grafik

-realną mozliwość rozwoju zawodowego

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV ze zdjęciem na adres:

restauracja-praca@o2.pl lub osobiście:

***Hotel Relax

ul.Poznańska 47

66-095 Murowana Goślina

 


POKOJÓWKA

Hotel i Restauracja w Murowanej Goślinie zatrudni osobę na stanowisko: POKOJÓWKA

Wymagania:

- komunikatywność
- sumienność w wykonywaniu obowiązków
- umiejętność pracy w zespole
- zdyscyplinowanie
- uczciwość
- chęć do pracy, zdobywania nowych doświadczeń i podnoszenia swoich kwalifikacji

Wybranej osobie proponujemy:

- umowę o pracę
- atrakcyjne zarobki
- zdobycie doświadczenia zawodowego
- pracę w młodym i sympatycznym zespole

-elastyczny grafik

-realną mozliwość rozwoju zawodowego

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV ze zdjęciem na adres:

restauracja-praca@o2.pl lub osobiście:

***Hotel Relax

ul.Poznańska 47

66-095 Murowana Goślina

 


PRACOWNIK OBSŁUGI GOŚCIA

 

Wymagania:

- doświadczenie w pracy z klientem

- wysoka kultura osobista
- komunikatywność
- sumienność w wykonywaniu obowiązków
- umiejętność pracy w zespole
- zdyscyplinowanie
- uczciwość
- chęć do pracy, zdobywania nowych doświadczeń

i podnoszenia swoich kwalifikacji

Wybranej osobie proponujemy:

- umowę o pracę
- atrakcyjne zarobki
- zdobycie doświadczenia zawodowego
- pracę w młodym i sympatycznym zespole

 • elastyczny grafik
 • realną mozliwość rozwoju zawodowego

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV ze zdjęciem na adres:

restauracja-praca@o2.pl


 

 


PRACOWNICY DO HOTELU

Poszukiwani pracownicy do nowego Hotelu Weranda Home w Sławicy:

- kucharz

- pomoc kuchenna

Rodzaj umowy: umowa zlecenie

Kontakt: 505-276-538
Weranda Home 
ul. Płotki 14
Sławica
 
Praca w ramach organizowanych imprez, od zaraz
Wymagania: doświadczenie w pracy w kuchni minimum 1 rok

 

 


PRACOWNIK PRODUKCJI

M-Serwis APT (nr cert. 49) zatrudni  dla swojego Klienta, firmy Exide Technologies S.A.

z  siedzibą w Poznaniu ul.Gdyńska, na stanowisko: PRACOWNIK PRODUKCJI

Obowiązki:

- bezpośrednia obsługa maszyn produkcyjnych – produkcja wieloseryjna.

Wymagania:

- dyspozycyjność  (praca w systemie 3 zmianowym, od 06.00 do 14.00, od 14.00 do 22.00, od 22.00 do 6.00),

- sprawność manualna,

- osoby solidne, bez nałogów, uczciwe,

- przestrzeganie zasad BHP i dyscypliny pracy,

- mile widziane doświadczeni w obsłudze maszyn.

Oferujemy:

- atrakcyjne wynagrodzenie,

- przygotowanie do pracy poprzez cykl szkoleń wdrażających,

- umowę o pracę tymczasową z możliwością podjęcia stałej współpracy,

- pracę w przyjaznym zespole,

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na maila: rekrutacja@m-serwis.com.pl


MAGAZYNIER

Firma LOBO-TECHNIK producent uchwytów do telewizorów LCD/PLAZMA zatrudni pracownika na stanowisko magazynier

 

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku, należeć będzie:

- pakowanie zestawów montażowych

- przygotowywanie towaru do wysyłek

- obsługa magazynu

- wykonywanie zadań zleconych


Oferujemy:
- wynagrodzenie uzależnione od posiadanego doświadczenia
- umowa o pracę

- jedna zmiana 7:00-15:00

Wymagania

- wykształcenie min. zasadnicze  zawodowe

- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

Miejsce pracy:

Przebędowo ul. Szklarska 4a

62-095 Murowana Goślina


Osoby zainteresowane, prosimy o przesyłanie CV na adres: sekretariat@lobo-technik.pl bądź kontakt pod numerem telefonu 61/6675127


KASJER/SPRZEDAWCA

Dla nowo otwieranego obiektu - stacji paliw, poszukujemy pracowników na stanowisko kasjer/sprzedawca.

Oferujemy:

- Pracę w stabilnej firmie, kierującej się określonymi wartościami i kodeksem postępowania

- atrakcyjne wynagrodzenie i premie;

- przyjazną atmosferę pracy

- pracę na pełen etat

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za :

- obsługę klienta

- obsługę kasy fiskalnej

- dotowarowanie sklepu

- przyjmowanie i rozkładanie dostaw

- dbanie o czystość i estetykę sklepu

 

aplikacje na adres e-mail: biuro@bialykruk-am.pl

 


INŻYNIER BUDOWY

Firma z Murowanej Gośliny poszukuje inżyniera budowy - ewentualnie studenta budownictwa.

Rodzaj umowy: umowa zlecenie/umowa o pracę.

Praca od zaraz.

Kontakt: Janusz Radel tel. 506-088-480

 


OSOBA DO SPRZĄTANIA

Restauracja Rodzinna Italia poszukuje pomocy do sprzątania w restauracji.

Oczekiwania: dyspozycyjność, zamiłowanie do porządku, poczucie estetyki, dokładność, obowiązkowość.

Wymagana książeczka Sanepidu.

Kontakt: 600-880-101

 


PRACOWIK PRODUKCJI

Firma Galwano Perfekt z Murowanej Gośliny poszukuje pracowników produkcji. Mile widziane doświadczenie mechaniczne, elektryczne oraz zdolności manualne.

tel. 601-728-650 p. Piotr Gawron


ŚLUSARZ - SPAWACZ

Firma LOBO-TECHNIK producent uchwytów do telewizorów LCD/PLAZMA w związku z rozwojem zatrudni pracownika na stanowisko ślusarz-spawacz

 

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku, należeć będzie:

 • spawanie konstrukcji stalowych metodą MIG, TIG
 • czytanie rysunków technicznych,
 • wykonywanie prac ślusarskich,
 • obsługa prasy,
 • wykonywanie zadań zleconych


Wymagania
- wykształcenie min. zasadnicze zawodowe,

- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

- umiejętność czytania rysunku technicznego,

Oferujemy:
- wynagrodzenie uzależnione od posiadanego doświadczenia,
- umowa o pracę
 

Miejsce pracy:

Przebędowo ul. Szklarska 4a

62-095 Murowana Goślina

Osoby zainteresowane, prosimy o przesyłanie CV na adres: sekretariat@lobo-technik.pl bądź kontakt pod numerem telefonu 61/6675127

 


Firma LOBO-TECHNIK producent uchwytów do telewizorów LCD/PLAZMA zatrudni 3 pracowników na stanowisko operator lasera.

OPERATOR LASERA

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku, należeć będzie:

 • praca przy obsłudze lasera,
 • przygotowywanie maszyny do pracy i dbałość o jej poprawne funkcjonowanie,
 • wybór materiałów niezbędnych do wykonania pracy,
 • kontrola poprawności i jakości wykonania detalu

Wymagania:

 • wykształcenie zawodowe,
 • mile widziane doświadczenie w pracy przy obsłudze lasera, umiejętność sterowania maszynami CNC, znajomość rysunku technicznego,

Oferujemy:

 • wynagrodzenie uzależnione od posiadanego doświadczenia,
 • umowa o pracę na czas określony,
 • praca trzy-zmianowa /6-14, 14-22, 22-6/

Miejsce pracy:

Przebędowo ul. Szklarska 4a

62-095 Murowana Goślina
 

Osoby zainteresowane, prosimy o przesyłanie CV na adres: sekretariat@lobo-technik.pl bądź kontakt pod numerem telefonu 61/6675127

 


PRACOWNIK FIZYCZNY

 
Stanowisko:  pomocnik  przy nadzorze  procesów chemicznych,
                       dystrybucja towaru
                       drobne prace gospodarcze.
Wymagania: wykształcenie zawodowe, techniczne, średnie
                       umiejętność operowania wózkiem widłowym
                       prawo jazdy kat. B
Oferujemy:   stałą pracę
                       możliwość zdobywania nowych umiejętności

Kontakt dla ofert  ilt@interia.pl  


Firma Komster Sp. z  o.o. w Murowanej Goślinie ogłasza nabór na stanowisko: 

ELEKTROMECHANIK

Wymagania stawiane kandydatowi:

wykształcenie średnie

praktyka w zawodzie

uprawnienia SEP (gr. E) do 1kV lub powyżej

umiejętność czytania schematów elektrycznych

znajomość zagadnień z zakresu automatyki przemysłowej

praktyczna znajomość klasycznych układów sterowania (przekaźnikowo-stycznikowych)

obsługa komputera

znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym

dyspozycyjność

prawo jazdy kat. B

W zamian oferujemy:

pracę w dynamicznie rozwijającej się i renomowanej firmie

atrakcyjny system wynagradzania

stabilność zatrudnienia

 

Zgłoszenia zawierające CV prosimy składać na adres: Komster Sp. z o.o., ul. Nowy Rynek 8, 62-095 Murowana Goślina lub na adres e-mail: biuro@komster.pl z dopiskiem "Elektromechanik".

Odpowiadamy tylko na wybrane oferty.

Prosimy o dopisanie na CV oświadczenia: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji" (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz 883).

Informujemy, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komster Sp. z o.o. z siedzibą w Murowanej Goślinie, ul. Nowy Rynek 8,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu tej i przyszłych  rekrutacji,

3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

4) podanie danych osobowych jest dobrowolne.


 


 

 

Agencja Zatrudnienia KS Service sp. z o.o. numer certyfikatu KRAZ 7254 wspiera procesy rekrutacyjne Pracodawców z Polski, Niemiec oraz Belgii.

Aktualnie, dla jednego z naszych Klientów z branży produkcyjnej, z siedzibą w Murowanej Goślinie, poszukujemy Kandydatów na stanowisko:

Operator Maszyn

 

Miejsce pracy: Murowana Goślina

OBOWIĄZKI

 • obsługa maszyn produkcyjnych
 • wykonywanie powierzonych obowiązków zgodnie ze standardami jakości zakładu
 • uczestniczenie w procesie konserwacji maszyn i urządzeń produkcyjnych
 • minimalizowanie strat produktów
 • optymalizacja procesów produkcyjnych

WYMAGANIA

 • doświadczenie w pracy w obsłudze maszyn produkcyjnych
 • ogólna orientacja w tematyce: hydrauliki, pneumatyki, elektroniki
 • gotowość do podjęcia pracy w systemie zmianowym (również w weekendy)
 • podstawowa obsługa komputera, znajomość MS Office
 • doświadczenie w przemyśle (produkcja opakowań, termoformiarka, ekstruzja) będzie stanowiło dodatkowy atut

OFERUJEMY

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • atrakcyjne wynagrodzenie w oparciu o posiadane doświadczenie i kompetencje
 • system premiowy oraz dodatki za pracę w weekendy
 • bogaty socjalny pakiet pozapłacowy
 • prywatną opiekę medyczną
 • dofinansowanie dojazdów do pracy lub dowóz pracowniczy z Poznania
 • szkolenie oraz proces wdrożeniowy do pełnienia powierzonych obowiązków
 • możliwość rozwoju zawodowego oraz awansu w ramach struktury organizacyjnej

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji na adres mailowy: k.marcinkiewicz@ksservice.pl

 


 


Firma Bakpol S.C. specjalizująca się w produkcji mebli metalowych, w związku z otwarciem nowej fabryki z siedzibą w Murowanej Goślinie poszukuje pracowników na stanowisko:

 

Brygadzista zespołu produkcji


 

Zapewniamy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, szkolenia z obsługi stanowisk, dogodne warunki pracy, wszelkie niezbędne narzędzia i wyposażenie oraz możliwości rozwoju  w firmie o stabilnej pozycji na rynku.
 

 

Opis stanowiska:
 

 • Kontrolowanie jakości produktów na wszystkich etapach produkcji
 • Zarządzanie pracownikami i nadzór nad zmianą
 • Drobne prace administracyjne (współpraca z kadrową w zakresie ewidencji czasu pracy)
 • Współpraca bezpośrednio z dyrektorem produkcji
 • Pakowanie mebli oraz załadunki transportu

PRZEPROWADZAMY KOMPLEKSOWE SZKOLENIA DLA NASZYCH PRACOWNIKÓW.

Oczekiwania:
 

 • Umiejętność podejmowania decyzji i zarządzania ludźmi
 • Sumienność i dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków
 • Odpowiedzialność i zaradność
 • Umiejętność pracy pod presją czasu i otoczenia

Oferujemy:

 • Długofalowe zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Dobre warunki finansowe – 3000 zł netto – do negocjacji
 • Kompleksowe szkolenia w czasie pracy
 • Możliwość rozwoju w firmie
 • Pracę w młodym, pozytywnym zespole w systemie 3-zmianowym
 • Pracę związana z urządzeniami takimi jak: wykrawarka CNC, gilotyna, malarnia proszkowa, zgrzewarka – szkolenia z ich obsług

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres mailowy: anna.jankowska@bakpol.pl  

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Prosimy o dołączenie CV i podpisanie następującej klauzuli: " Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w dokumencie CV zarówno na potrzeby prowadzonej rekrutacji jak również po jej zakończeniu. Jednocześnie wyrażam zgodę na pozostawienie przekazanego dokumentu CV przez pracodawcę oraz przetwarzania moich danych osobowych w celu tworzenia i prowadzenia elektronicznej bazy danych co umożliwi wykorzystanie moich danych osobowych w kolejnych procesach rekrutacyjnych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. ( Dz. U z 2002 nr 101, poz. 926) ."


Firma Bakpol S.C. specjalizująca się w produkcji mebli metalowych, w związku z otwarciem nowej fabryki z siedzibą w Murowanej Goślinie poszukuje pracowników na stanowisko:

 

Spawacz MIG/MAG
 

Zapewniamy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, szkolenia z obsługi stanowisk, dogodne warunki pracy, wszelkie niezbędne narzędzia i wyposażenie oraz możliwości rozwoju  w firmie o stabilnej pozycji na rynku.

Obowiązki:

 • Spawanie blach o grubości 0,7 – 2,5mm, stal czarna
 • Kontrolowanie jakości gotowych produktów
 • Spawanie elementów mebli metalowych – szaf, stołów, regałów i stelaży

PRZEPROWADZAMY KOMPLEKSOWE SZKOLENIA DLA NASZYCH PRACOWNIKÓW.

Oczekiwania:

 • Aktualna książeczka spawacza
 • Umiejętność spawania metodą MIG / MAG
 • Sumienność i dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków

Oferujemy:

 • Długofalowe zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Dobre warunki finansowe – 3000 zł netto – do negocjacji
 • Wygodne stanowisko pracy – praca na hali
 • Kompleksowe szkolenia w czasie pracy
 • Możliwość rozwoju w firmie
 • Pracę w młodym, pozytywnym zespole w systemie 3-zmianowym

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres mailowy: anna.jankowska@bakpol.pl 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Prosimy o dołączenie CV i podpisanie następującej klauzuli: " Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w dokumencie CV zarówno na potrzeby prowadzonej rekrutacji jak również po jej zakończeniu. Jednocześnie wyrażam zgodę na pozostawienie przekazanego dokumentu CV przez pracodawcę oraz przetwarzania moich danych osobowych w celu tworzenia i prowadzenia elektronicznej bazy danych co umożliwi wykorzystanie moich danych osobowych w kolejnych procesach rekrutacyjnych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. ( Dz. U z 2002 nr 101, poz. 926) ."Firma Bakpol S.C. specjalizująca się w produkcji mebli metalowych, w związku z otwarciem nowej fabryki z siedzibą w Murowanej Goślinie poszukuje pracowników na stanowisko:

 

Operator Prasy Krawędziowej CNC
 

Zapewniamy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, szkolenia z obsługi stanowisk, dogodne warunki pracy, wszelkie niezbędne narzędzia i wyposażenie oraz możliwości rozwoju  w firmie o stabilnej pozycji na rynku.
 

 

Obowiązki:
 

 • Praca związana z obsługą pracy krawędziowej CNC na sterowniku DELEM
 • Kontrolowanie jakości półproduktów i gotowego wyrobu
 • Dbanie o stanowisko pracy oraz jakość wykonywanych zadań i terminowość

PRZEPROWADZAMY KOMPLEKSOWE SZKOLENIA DLA NASZYCH PRACOWNIKÓW.

Oczekiwania:
 

 • Znajomość systemu Windows oraz umiejętność obsługi maszyn CNC
 • Znajomość sterownika DELEM będzie dużym atutem
 • Sumienność i dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków

Oferujemy:
 

 • Długofalowe zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Dobre warunki finansowe – 3000 zł netto – do negocjacji
 • Kompleksowe szkolenia w czasie pracy
 • Możliwość rozwoju w firmie
 • Pracę w młodym, pozytywnym zespole w systemie 3-zmianowym

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres mailowy: anna.jankowska@bakpol.pl 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dołączenie CV i podpisanie następującej klauzuli: " Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w dokumencie CV zarówno na potrzeby prowadzonej rekrutacji jak również po jej zakończeniu. Jednocześnie wyrażam zgodę na pozostawienie przekazanego dokumentu CV przez pracodawcę oraz przetwarzania moich danych osobowych w celu tworzenia i prowadzenia elektronicznej bazy danych co umożliwi wykorzystanie moich danych osobowych w kolejnych procesach rekrutacyjnych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. ( Dz. U z 2002 nr 101, poz. 926) ."Firma Bakpol S.C. specjalizująca się w produkcji mebli metalowych, w związku z otwarciem nowej fabryki z siedzibą w Murowanej Goślinie poszukuje pracowników na stanowisko:

 

Operator Zgrzewarki
 

Zapewniamy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, szkolenia z obsługi stanowisk, dogodne warunki pracy, wszelkie niezbędne narzędzia i wyposażenie oraz możliwości rozwoju  w firmie o stabilnej pozycji na rynku.
 

Obowiązki:
 

 • Praca związana z obsługą zgrzewarki przy produkcji szaf metalowych (zgrzewanie korpusów szaf, półek, ścianek działowych i tym podobnych elementów)
 • Zgrzewanie blachy ze stali czarnej zimnowalcowanej o grubości 0,7
 • Kontrolowanie jakości półproduktów i gotowego wyrobu
 • Dbanie o stanowisko pracy oraz jakość wykonywanych zadań i terminowość

 

PRZEPROWADZAMY KOMPLEKSOWE SZKOLENIA DLA NASZYCH PRACOWNIKÓW.

 

Oczekiwania:
 

 • Umiejętność obsługi zgrzewarek
 • Sumienność i dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków
 • Odpowiedzialność i samodzielna praca (po odbyciu szkolenia)

 

Oferujemy:
 

 • Długofalowe zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Dobre warunki finansowe – 3000 zł netto – do negocjacji
 • Kompleksowe szkolenia w czasie pracy
 • Możliwość rozwoju w firmie
 • Pracę w młodym, pozytywnym zespole w systemie 3-zmianowym

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres mailowy: anna.jankowska@bakpol.pl 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Prosimy o dołączenie CV i podpisanie następującej klauzuli: " Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w dokumencie CV zarówno na potrzeby prowadzonej rekrutacji jak również po jej zakończeniu. Jednocześnie wyrażam zgodę na pozostawienie przekazanego dokumentu CV przez pracodawcę oraz przetwarzania moich danych osobowych w celu tworzenia i prowadzenia elektronicznej bazy danych co umożliwi wykorzystanie moich danych osobowych w kolejnych procesach rekrutacyjnych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. ( Dz. U z 2002 nr 101, poz. 926) ."


Firma Bakpol S.C. specjalizująca się w produkcji mebli metalowych, w związku z otwarciem nowej fabryki z siedzibą w Murowanej Goślinie poszukuje pracowników na stanowisko:

Operator Wykrawarki
 

Zapewniamy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, szkolenia z obsługi stanowisk, dogodne warunki pracy, wszelkie niezbędne narzędzia i wyposażenie oraz możliwości rozwoju  w firmie o stabilnej pozycji na rynku.
 

Obowiązki:
 

 • Praca związana z obsługą wykrawarki przy produkcji szaf metalowych (wykrawanie korpusów szaf, półek, ścianek działowych i tym podobnych elementów)
 • Wykrawanie z blachy ze stali czarnej zimnowalcowanej o grubości 0,7
 • Kontrolowanie jakości półproduktów i gotowego wyrobu
 • Dbanie o stanowisko pracy oraz jakość wykonywanych zadań i terminowość

Oczekiwania:

 • Umiejętność obsługi wykrawarki
 • Sumienność i dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków
 • Odpowiedzialność i samodzielna praca (po odbyciu szkolenia)

Oferujemy:

 • Długofalowe zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Dobre warunki finansowe – 3000 zł netto – do negocjacji
 • Kompleksowe szkolenia w czasie pracy
 • Możliwość rozwoju w firmie
 • Pracę w młodym, pozytywnym zespole w systemie 3-zmianowym

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres mailowy: anna.jankowska@bakpol.pl 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Prosimy o dołączenie CV i podpisanie następującej klauzuli: " Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w dokumencie CV zarówno na potrzeby prowadzonej rekrutacji jak również po jej zakończeniu. Jednocześnie wyrażam zgodę na pozostawienie przekazanego dokumentu CV przez pracodawcę oraz przetwarzania moich danych osobowych w celu tworzenia i prowadzenia elektronicznej bazy danych co umożliwi wykorzystanie moich danych osobowych w kolejnych procesach rekrutacyjnych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. ( Dz. U z 2002 nr 101, poz. 926) ."

 


Firma Bakpol S.C. specjalizująca się w produkcji mebli metalowych, w związku z otwarciem nowej fabryki z siedzibą w Murowanej Goślinie poszukuje pracowników na stanowisko:

LAKIERNIK PROSZKOWY

Zapewniamy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, szkolenia z obsługi stanowisk, dogodne warunki pracy, wszelkie niezbędne narzędzia i wyposażenie oraz możliwości rozwoju  w firmie o stabilnej pozycji na rynku.
 

Obowiązki:

 • Przygotowywanie, wieszanie i malowanie proszkowe elementów mebli metalowych (stal czarna)
 • Kontrolowanie jakości produktów przed i po malowaniu
 • Praca z farbami proszkowymi epoksydowo-poliestrowymi Pulverit
 • Wymiana proszku i czyszczenie zawiesi
 • Obsługa pistoletów do malowania mebli, wypalanie w piecu, studzenie i zdejmowanie elementów

PRZEPROWADZAMY KOMPLEKSOWE SZKOLENIA DLA NASZYCH PRACOWNIKÓW.

Oczekiwania:
 

 • Umiejętność malowania metodą proszkową
 • Sumienność i dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków
 • Odpowiedzialność i samodzielna praca (po odbyciu szkolenia)

Oferujemy:

 • Długofalowe zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Dobre warunki finansowe – 4000 zł netto – do negocjacji
 • Kompleksowe szkolenia w czasie pracy
 • Możliwość rozwoju w firmie
 • Pracę od zaraz w młodym, pozytywnym zespole w systemie 3-zmianowym

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres mailowy: anna.jankowska@heritus.pl

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Prosimy o dołączenie CV i podpisanie następującej klauzuli: " Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w dokumencie CV zarówno na potrzeby prowadzonej rekrutacji jak również po jej zakończeniu. Jednocześnie wyrażam zgodę na pozostawienie przekazanego dokumentu CV przez pracodawcę oraz przetwarzania moich danych osobowych w celu tworzenia i prowadzenia elektronicznej bazy danych co umożliwi wykorzystanie moich danych osobowych w kolejnych procesach rekrutacyjnych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. ( Dz. U z 2002 nr 101, poz. 926) ."

 


 

Pracuj z Adecco w największym magazynie wysyłkowym w Polsce!


Oferujemy pracę w charakterze pracownika magazynu (kompletowanie zamówień, pakowanie produktów) 
w centrum dystrybucji w Sadach koło Poznania.

Oferujemy możliwość pracy tymczasowej na następujących warunkach:
 

 • 15 zł brutto za godzinę,
 • umowa o pracę, bezpłatny transport i obiad za 1 zł,
 • pracę przez 4 dni w tygodniu po 10 godzin w jednym z systemów:
  - Niedziela, Poniedziałek, Wtorek, Środa,
  - Środa, Czwartek, Piątek, Sobota,
  - Poniedziałek, Wtorek, Czwartek, Piątek,
  - Piątek, Sobota, Niedziela, Poniedziałek.
 • pracę tylko w weekendy na 1/2 etatu (sobota, niedziela),
 • pracę w systemie 2 zmianowym.

PRACOWNICY FIZYCZNI

Firma Handlowo- Usługowa Alkom zatrudni pracowników do utrzymania terenów zewnętrznych w Murowanej Goślinie.

Zakres obowiązków:

 • prace porządkowe

 • koszenie trawników
  (mile widziane doświadczenie w koszeniu trawników i obsłudze sprzętu ogrodniczego)

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie

 • praca w godz. 6.00- 14.00

 • wynagrodzenie do uzgodnienia z kierownikiem

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji na adres mailowy praca@alkom.pl lub kontakt telefoniczny 696 203 827 , 61 22 47 150


 

CIEŚLA, DEKARZ, STOLARZ, PRACOWNICY FIZYCZNI

Firma z Murowanej Gośliny poszukuje osób na stanowisko : Cieśla, dekarz, stolarz , pomocnicy  (pracownik fizyczny

Firma zatrudni na umowę o pracę na pełen etat, bardzo wysokie zarobki. 

Kontakt: Zbigniew Zandecki 509-911-422

 


STAŻYSTA

Firma z Murowanej Gośliny przyjmie stażystę - pomocnika mechanika do 30 r.ż.

- praca od zaraz

Wymagane prawo jady kat B

Tel. 504-080-324


PRACOWNICY PRODUKCJI/OPERATORZY MASZYN

Hilding Anders Polska zatrudni osoby do obsługi linii produkcyjnych, obsługi maszyn, przynoszenia towarów.

Wymagania:

- wykształcenie zawodowe lub średnie, zdolności manualne, motywacja do pracy

Osoby zainteresowane proszę o złożenie CV osobiście lub przesłanie mailem: rekrutacja@hildinganders.com lub przez stronę internetową www.hildinganders.com/careers/vacancies.

W razie pytań proszę dzwonić: 795-00-33-43, 61/642-14-41


PROMAG MS Sp. z o. o producent wysokiej jakości metalowych mebli szkolnych, biurowych, warsztatowych, itp., wyróżnionych certyfikatem „ NAJLEPSZE W POLSCE”,  zatrudni w zakładzie produkcyjnym w BOLECHOWIE k/Poznania pracowników produkcyjnych na stanowiska:

SPAWACZ - ŚLUSARZ

Wymagania:

 • uprawnienia do spawania metodą 135 (MAG)
 • aktualne certyfikaty spawalnicze
 • minimum 2 letnie doświadczenie w pracy jako spawacz – ślusarz

 

ZGRZEWACZ

Wymagania:

 • umiejętność łączenia elementów wykonanych ze stali przez zgrzewanie
 • umiejętność posługiwania się narzędziami ślusarskimi
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku – minimum 2 lata

 

OPERATOR MASZYN CNC

Wymagania:

 • znajomość rysunku technicznego;
 • znajomość procesów obróbki blach;
 • umiejętność programowania i obsługi maszyn CNC
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (prasy krawędziowe, wykrawarki) - minimum 1 rok

 

MŁODSZY MONTER

Wymagania:

 • dobrze rozwinięte zdolności manualne,
 • umiejętność obsługi narzędzi ręcznych i zmechanizowanych, używanych do prac montażowych (wiertarka, wkrętarka itp.)
 • mile widziane doświadczenie w montażu mebli metalowych

 

PRACOWNIK PRODUKCYJNY

Wymagania:

 • wykształcenie minimum zawodowe
 • mile widziane doświadczenie na produkcji / przy obsłudze maszyn i urządzeń

OCZEKUJEMY:

 • sumienności i zaangażowania
 • umiejętności pracy w zespole
 • wysokiej motywacji do pracy
 • gotowości do pracy w systemie zmianowym

OFERUJEMY:

 • zatrudnienie w stabilnej i prężnie działającej firmie
 • bardzo dobre warunki pracy
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • pakiet socjalny

 

 

Zgłoszenia zawierające CV, list motywacyjny ze zdjęciem prosimy dostarczać na adres

PROMAG MS Sp. z o. o,  62-005 Owińska, Bolechowo ul. Poznańska 5

kariera@promag-ms.pl
z wyszczególnieniem stanowiska, na które składana jest aplikacja

Firma informuje, iż skontaktuje się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie na swojej ofercie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych DZ. Ust. Nr 133 poz. 883).

 

 


CZYNNE:

Poniedziałek 7.00-17.00

Wtorek - czwartek 7.00-15.00

Piątek 7.00-13.00

 

Dane kontaktowe:

Ośrodek Pomocy Społecznej

tel. 61 812 22 31

e-mail: opsmurowanag@pomost.poznan.pl

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej:
Telefon: 61 812 22 31
e-mail: m.szaj@murowana-goslina.pl


Zastępca Kierownika
Telefon: 61 812 22 31
Fax: 61 812 22 31
e-mail: m.kurowska@murowana-goslina.pl


Dział Świadczeń Rodzinnych
Telefon: 61 663 50 88
Fax: 61 663 50 88
e-mail: murowanagoslina.sr@op.pl

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Telefon: 61 8122-231 wew. 26

e-mail: m.kurowska@murowana-goslina.pl

 

Klub Pracy
Telefon: 61 8122 231 wew. 23
Fax: 61 8122 231 wew. 23
e-mail:  klub.pracy@murowana-goslina.pl

 

 

 

Pogoda

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2018
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5