Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO - PRACOWNIK SOCJALNY

Utworzono dnia 25.07.2017

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE
ogłasza
NABÓR NA STANOWISKO

PRACOWNIK SOCJALNY
 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas zastępstwa od dnia 01.09.2017 r.

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,
- stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu pracownika socjalnego;
- nieposzlakowana opinia,
- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz powinien korzystać z pełni praw publicznych,
- znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej,
- znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
- umiejętność biegłej obsługi komputera (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, Internet, poczta elektroniczna),

Dodatkowa wiedza i umiejętności:

- wysoki poziom umiejętności społecznych,

- doświadczenie w pracy w jednostkach pomocy społecznej,

- umiejętność radzenia sobie w relacjach z trudnym klientem,

- komunikatywność, empatia, zaangażowanie asertywność,

- umiejętność współpracy w zespole,

- łatwość nawiązywania kontaktów,

- odporność na sytuacje stresowe,

- wysokie poczucie odpowiedzialności.


Zakres zadań na stanowisku:

- praca socjalna;

- dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
- udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;
- pomoc w uzyskaniu dla tych osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów pomocy poprzez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskaniu pomocy;
- udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
- pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup środowisk społecznych;
- współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczenia patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;
- inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuacją życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;
- współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia;
- przeprowadzanie wywiadów środowiskowych;
- wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

Wymagane dokumenty:
- życiorys
- list motywacyjny
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe (kopie świadectw pracy),
- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, pełni praw publicznych, niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /tj. Dz. U. z 2016r., poz. 922/,
 

Na zgłoszenia oczekujemy w terminie do 16.08.2017 r. (decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej) pod adresem:

Ośrodek Pomocy Społecznej

Ul. Dworcowa 10

62-095 Murowana Goślina

Lub osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej II piętro, w godzinach

Poniedziałek 7.00 – 17.00

Wtorek – czwartek 7.00-15.00

Piątek 7.00 – 13.00

 

CZYNNE:

Poniedziałek 7.00-17.00

Wtorek - czwartek 7.00-15.00

Piątek 7.00-13.00

 

Dane kontaktowe:

Ośrodek Pomocy Społecznej

tel. 61 812 22 31

e-mail: opsmurowanag@pomost.poznan.pl

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej:
Telefon: 61 812 22 31
e-mail: m.szaj@murowana-goslina.pl


Zastępca Kierownika
Telefon: 61 812 22 31
Fax: 61 812 22 31
e-mail: m.kurowska@murowana-goslina.pl


Dział Świadczeń Rodzinnych
Telefon: 61 663 50 88
Fax: 61 663 50 88
e-mail: murowanagoslina.sr@op.pl

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Telefon: 61 8122-231 wew. 26

e-mail: m.kurowska@murowana-goslina.pl

 

Klub Pracy
Telefon: 61 8122 231 wew. 23
Fax: 61 8122 231 wew. 23
e-mail:  klub.pracy@murowana-goslina.pl

 

 

 

Pogoda

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2018
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5