Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych;

Utworzono dnia 11.08.2017

Ośrodek Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka z zaburzeniami psychicznymi - autyzm atypowy.

 

Określenie przedmiotu oraz wielkości zamówienia:

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka z zaburzeniami psychicznymi - autyzm atypowy, od września 2017 r. do grudnia 2017 r. w formie:

- rehabilitacji ruchowej - wymagana liczba godzin tygodniowo 1,

- integracji sensorycznej - wymagana liczba godzin tygodniowo 2,

- zajęć z logopedą - wymagana liczba godzin tygodniowo 3,

- zajęć z pedagogiem - wymagana liczba godzin tygodniowo 3.

Podmiot świadczący usługę zostanie zobowiązany do przedstawienia dokumentów wykazujących, iż posiada stosowne umiejętności potrzebne do wykonania przedmiotowej umowy oraz spełnia warunki wynikające z paragrafu 3 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. 2005, poz. 189, 1598).

Kryterium wyboru oferty: cena

Ocena ofert i kryteria:

1. Oferty oceniane będą na podstawie ceny całkowitej brutto podanej przez Wykonawcę na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego oraz na podstawie załączonych do oferty dokumentów. Oferta musi spełniać wszystkie wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.

2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie ul. Dworcowa 10 lub przesłać na adres mailowy Ośrodka: opsmurowanag@pomost.poznan.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.08.2017 r.

3. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

 

Renata Dziamska

specjalista pracy socjalnej

OPS Murowana Goślina

kontakt: 618122231

ZAŁĄCZNIKI:

Propozycja umowy SUO;

Utworzono dnia 11.08.2017, 08:13

Formularz oferty;

Utworzono dnia 11.08.2017, 08:12

CZYNNE:

Poniedziałek 7.00-17.00

Wtorek - czwartek 7.00-15.00

Piątek 7.00-13.00

 

Dane kontaktowe:

Ośrodek Pomocy Społecznej

tel. 61 812 22 31

e-mail: opsmurowanag@pomost.poznan.pl

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej:
Telefon: 61 812 22 31
e-mail: m.szaj@murowana-goslina.pl


Zastępca Kierownika
Telefon: 61 812 22 31
Fax: 61 812 22 31
e-mail: m.kurowska@murowana-goslina.pl


Dział Świadczeń Rodzinnych
Telefon: 61 663 50 88
Fax: 61 663 50 88
e-mail: murowanagoslina.sr@op.pl

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Telefon: 61 8122-231 wew. 26

e-mail: m.kurowska@murowana-goslina.pl

 

Klub Pracy
Telefon: 61 8122 231 wew. 23
Fax: 61 8122 231 wew. 23
e-mail:  klub.pracy@murowana-goslina.pl

 

 

 

Pogoda

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2018
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5