Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zarządzenia

ZARZĄDZENIE NR 1021/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA

z dnia 7 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Na podstawie 4 1 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 165 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w składzie:

1. Magdalena Olejniczak - przewodnicząca Komisji

2. Łukasz Nowak- zastępca przewodniczącej Komisji

3. Maria Mikuła - członek Komisji

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 866/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 28 grudnia 2022 roku.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

ZARZĄDZENIE NR 866/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA - straciło moc

z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Na podstawie art. 28g ust. 1 pkt 1 w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) w związku z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1119 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w składzie:

1. Magdalena Kurowska - Przewodnicząca Komisji

2. Dorota Brajewska - Zastępca Przewodniczącej Komisji

3. Maria Mikuła - członek Komisji

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

 

 

Zarządzenie Nr 702/2022  - straciło moc
Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina

z dnia 31 stycznia 2022  r.

 

 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu  w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1119 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Powołuję Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w składzie:

    a) przewodniczący - Magdalena Kurowska;

    b) zastępca przewodniczącego - Dorota Brajewska;

    c) członek – Maria Mikuła;

 § 2. Traci moc Zarządzenia Nr 463/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 2 grudnia 2020.

 § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2022 roku i obowiązuje do 31 grudnia 2022 roku.

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 463/2020   - straciło moc 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA
z dnia  2 grudnia  2020 r.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 ze zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Powołuje się Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. W skład Komisji wchodzą:
1) przewodniczący - Monika Szaj;
2) zastępca przewodniczącego – Dorota Brajewska;
3) członkowie:
    a) Irena Błachowiak;
    b) Andrzej Kuźniewski;
    c) Ryszard Kubiński;
    d) Maria Mikuła;
    e) Grażyna Nawrocka;
    f) Leszek Sommerfeld;
    g) Maria Twaróg;
    h) Marcin Walkowiak.
 § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i obowiązuje do 31 grudnia 2022 roku.

 

Zarządzenie Nr  624/2021 - straciło moc
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina

z dnia 10 września 2021 r.

w sprawie powołania nowego członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1119) zarządza się, co następuje:

§ 1.  Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołuje się nowego członka Pana Dawida Droździkowskiego.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania  i obowiązuje  do 31 października  2021 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Logo Unii Europejskiej

Dane kontaktowe:

 

 

CZYNNE:

Poniedziałek 7.00-17.00

Wtorek - Piątek 7.00-15.00

 

Dane kontaktowe:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Dworcowa 10

62-095 Murowana Goślina

tel. 61 812 22 31

e-mail: ops@ops.murowana-goslina.pl

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej:
Telefon: 61 812 22 31
e-mail: m.olejniczak@ops.murowana-goslina.pl


Dział Świadczeń Rodzinnych
Telefon: 517-768-358
Fax: 61 8-122-231
e-mail: ops@ops.murowana-goslina.pl

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Telefon: 61 8122-231 wew. 26

e-mail: m.olejniczak@ops.murowana-goslina.pl

 

Klub Pracy
Telefon: 61 8122 231 wew. 23
Fax: 61 8122 231 wew. 23
e-mail:  klub.pracy@ops.murowana-goslina.pl

 

 

 

Zegar

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31