Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

NABÓR WNIOSKÓW - PROGRAM ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - EDYCJA 2022

Utworzono dnia 06.04.2022

NABÓR WNIOSKÓW - PROGRAM ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - EDYCJA 2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie przystąpił do realizacji programu  ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022". Główny cel Programu zakłada wprowadzenie usług asystenta jako ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Program jest finansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego

Program realizowany będzie do 31.12.2022

     

Do kogo skierowany jest Program?

Adresatami Programu są dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osoby powyżej 16 roku życia, które posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

           

Kto może zostać asystentem osoby niepełnosprawnej?

Asystentem osoby niepełnosprawnej może zostać osoba kwalifikująca się do jednej z niżej wymienionych grup: osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny; druga grupa to kandydaci posiadający co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym natomiast trzecia grupa to osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.

           

Jakie zadania?

Zakres zadań asystenta obejmuje wsparcie osób niepełnosprawnych w wykonywaniu codziennych czynności, funkcjonowaniu w życiu społecznym (wyjścia i powroty do placówek oświatowych, urzędów, świątyń, placówek zdrowia, korzystanie z dóbr kultury). Ograniczenie skutków niepełnosprawności i stymulowanie osób niepełnosprawnych do podejmowania aktywności, przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych. W przypadku dzieci wspieranie również procesu edukacji. Biorąc pod uwagę potrzeby i preferencje uczestników i ich opiekunów asystenci mogą udzielać wsparcia rodzinom w dowolnych godzinach i dniach tygodnia.      

Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2022 planuje objąć wsparciem asystenta 7 osób posiadających orzeczenie, w tym 5 osób legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz 2 osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Zaplanowano łącznie 3 840 godzin usług wsparcia w ramach, których asystenci kierując się indywidualnymi potrzebami swoich podopiecznych będą towarzyszyć i wspierać ich w codziennym funkcjonowaniu.

 

 Nabór prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie.

 Prosimy o kontakt osobisty lub pod numerem telefonu: 61 8122 231

https://www.gov.pl/web/rodzina/Program-Asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022

 

 

Logo Unii Europejskiej

Dane kontaktowe:

 

 

CZYNNE:

Poniedziałek 7.00-17.00

Wtorek - czwartek 7.00-15.00

Piątek 7.00-13.00

 

Dane kontaktowe:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Dworcowa 10

62-095 Murowana Goślina

tel. 61 812 22 31

e-mail: opsmurowanag@pomost.poznan.pl

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej:
Telefon: 61 812 22 31
e-mail: m.szaj@murowana-goslina.pl


Zastępca Kierownika
Telefon: 61 812 22 31
Fax: 61 812 22 31
e-mail: m.kurowska@murowana-goslina.pl


Dział Świadczeń Rodzinnych
Telefon: 517-768-358
Fax: 61 8-122-231
e-mail: opsmurowanag@pomost.poznan.pl

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Telefon: 61 8122-231 wew. 26

e-mail: m.kurowska@murowana-goslina.pl

 

Klub Pracy
Telefon: 61 8122 231 wew. 23
Fax: 61 8122 231 wew. 23
e-mail:  klub.pracy@murowana-goslina.pl

 

 

 

Zegar

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 204

W poprzednim tygodniu: 218

W tym miesiącu: 827

W poprzednim miesiącu: 991

Wszystkich: 79171