Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

zapraszamy do udziału w konkursie "Powiedz NIE wszelkim używkom"

Utworzono dnia 22.09.2022

ZAPRASZAMY LOKALNE SZKOŁY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

“POWIEDZ NIE WSZELKIM UŻYWKOM”

W ramach, którego zapraszamy do przygotowania filmu

 

 

1. Postanowienia ogólne:

Celem konkursu jest przygotowanie filmu edukacyjnego w formie nagrania AVI lub MP4, zwanego dalej pracą w zakresie edukacji przeciwdziałania uzależnieniom.

 

2. Organizator konkursu:

Komisariat Policji w Murowanej Goślinie

 

3. Partnerzy:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie

 

4. Cel konkursu:

- aktywizowanie młodzieży do wspólnych działań,

- propagowanie działań profilaktycznych zwiększających świadomość dzieci i młodzieży w zakresie negatywnych skutków zażywania substancji odurzających

- realizacja działań profilaktycznych w środowisku lokalnym

 

5. Uczestnicy konkursu:

- w konkursie mogą brać udział uczniowie klas VII I VIII szkół podstawowych z terenu gminy Murowana Goślina

 

6. Warunki uczestnictwa:

- wykonanie przez grupę uczniów filmu z zakresu profilaktyki uzależnień w temacie “ Powiedz NIE Używkom”

-  prace mogą być wykonane w formatach AVI, MP4

- prace należy dostarczyć lub przesłać do Komisariatu Policji w Murowanej Goślinie ul. Mostowa 6, do dnia 2 grudnia 2022 roku

- do prac należy dołączyć informację na temat autorów: imiona i nazwiska, wiek, klasa oraz adres szkoły, nazwa konkursu, numer kontaktowy do opiekuna prawnego (karta zgłoszeniowa )

- prace przechodzą na własność organizatora konkursu,

- nadesłane prace mogą być opublikowane na stronie Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, stronie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz podane do lokalnej prasy wraz z imionami i nazwiskami autorów,

- laureaci konkursu o werdykcie jury i wręczeniu nagród  zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą e-mailową,

- nadesłanie pracy oznacza akceptację warunków i regulaminu konkursu,

 

7. Komisja oceniajaca:

 

- do oceny prac zostanie powołana przez organizatora komisja konkursowa, która oceni prace i podejmie decyzje o przyznaniu nagród i wyróżnień. Kwota przeznaczona na nagrody to 5000zł. Wybór nagród zostanie ustalony z dyrektorami szkół, na których użytek zostaną przekazane. Zwyciezcom konkursu, nagrody przekażą Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Komendant Komisariatu Policji w Murowanej Goślinie

- przy ocenie i wyborze prac decydować będzie zgodność z tematem, pomysłowość oraz narzędzia użyte do wykonania pracy konkursowej

 

Udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące (ich przedstawicieli) zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 roku, poz. 23).

Nagrody w konkursie sfinasowane w ramach Gminnego Programu Profialktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 -2025.

 

Koordynator:

mł.asp. Mariusz Urbanczyk

Ogniwo Prewencji

KP Murowana Goślina

tel. 477713200/500135351

 

Logo Unii Europejskiej

Dane kontaktowe:

 

 

CZYNNE:

Poniedziałek 7.00-17.00

Wtorek - czwartek 7.00-15.00

Piątek 7.00-13.00

 

Dane kontaktowe:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Dworcowa 10

62-095 Murowana Goślina

tel. 61 812 22 31

e-mail: opsmurowanag@pomost.poznan.pl

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej:
Telefon: 61 812 22 31
e-mail: m.szaj@murowana-goslina.pl


Zastępca Kierownika
Telefon: 61 812 22 31
Fax: 61 812 22 31
e-mail: m.olejniczak@ops.murowana-goslina.pl


Dział Świadczeń Rodzinnych
Telefon: 517-768-358
Fax: 61 8-122-231
e-mail: opsmurowanag@pomost.poznan.pl

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Telefon: 61 8122-231 wew. 26

e-mail: m.olejniczak@ops.murowana-goslina.pl

 

Klub Pracy
Telefon: 61 8122 231 wew. 23
Fax: 61 8122 231 wew. 23
e-mail:  klub.pracy@murowana-goslina.pl

 

 

 

Zegar

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 256

W poprzednim tygodniu: 272

W tym miesiącu: 1141

W poprzednim miesiącu: 945

Wszystkich: 89144