Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka z zaburzeniami psychicznymi - autyzm dziecięcy.

Utworzono dnia 18.05.2020

Określenie przedmiotu oraz wielkości zamówienia:

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka z zaburzeniami psychicznymi - autyzm dziecięcy, od 01.07.2020 r. do 31.08.2020 r. w formie:

- zajęć z logopedą - wymagana liczba godzin miesięcznie 13,

- zajęć z pedagogiem - wymagana liczba godzin miesięcznie 7,

- integracji sensorycznej - wymagana liczba godzin miesięcznie 5,

- terapii ręki - wymagana liczba godzin miesięcznie 3,

- wspomagania komunikacji z otoczeniem - wymagana liczba godzin miesięcznie 9.

Podmiot świadczący usługę zostanie zobowiązany do przedstawienia dokumentów wykazujących, iż posiada stosowne umiejętności potrzebne do wykonania przedmiotowej umowy oraz spełnia warunki wynikające z paragrafu 3 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. 2005, poz. 189, 1598).

Kryterium wyboru oferty: cena.

Ocena ofert i kryteria:

1. Oferty oceniane będą na podstawie ceny całkowitej brutto podanej przez Wykonawcę na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego oraz na podstawie załączonych do oferty dokumentów. Oferta musi spełniać wszystkie wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.

2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie ul. Dworcowa 10 lub przesłać na adres mailowy Ośrodka: opsmurowanag@pomost.poznan.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.06.2020 r.

3. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Niniejsze zapytanie ofertowe ma charakter wyłącznie informacyjny. Nie jest to oferta wiążąca.

ZAŁĄCZNIKI:

Dane kontaktowe:

 

 

CZYNNE:

Poniedziałek 7.00-17.00

Wtorek - czwartek 7.00-15.00

Piątek 7.00-13.00

 

Dane kontaktowe:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Dworcowa 10

62-095 Murowana Goślina

tel. 61 812 22 31

e-mail: opsmurowanag@pomost.poznan.pl

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej:
Telefon: 61 812 22 31
e-mail: m.szaj@murowana-goslina.pl


Zastępca Kierownika
Telefon: 61 812 22 31
Fax: 61 812 22 31
e-mail: m.kurowska@murowana-goslina.pl


Dział Świadczeń Rodzinnych
Telefon: 517-768-358
Fax: 61 8-122-231
e-mail: opsmurowanag@pomost.poznan.pl

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Telefon: 61 8122-231 wew. 26

e-mail: m.kurowska@murowana-goslina.pl

 

Klub Pracy
Telefon: 61 8122 231 wew. 23
Fax: 61 8122 231 wew. 23
e-mail:  klub.pracy@murowana-goslina.pl

 

 

 

Zegar

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 122

W poprzednim tygodniu: 164

W tym miesiącu: 534

W poprzednim miesiącu: 798

Wszystkich: 69778