Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA UDZIELENIE SCHRONIENIA OSOBOM BEZDOMNYM-ROSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Utworzono dnia 08.10.2019

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że dnia 14.11.2019 r. został rozstrzygnięty konkurs ofert na zapewnienie schronienia osobom bezdomnym na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiło :

-  Pogotowie Społeczne w Poznaniu ul. Bydgoska 6/7.

 

W trybie art.4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz.1843 t.j.)

 

1. Zamawiający:

 Gmina Murowana Goślina

 Plac Powstańców Wielkopolskich 9

 62-095 Murowana Goślina 

 NIP: 777 31 59 427

      dla:

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie, ul. Dworcowa 10, 62-095 Murowana Goślina

2. Przedmiot zamówienia:

     a) udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu Miasta i Gminy Murowana Goślina, poprzez zapewnienie miejsca w schronisku dla bezdomnych, noclegowni i ogrzewalni (dopuszcza się składanie ofert częściowych),

      b) pozostawanie w gotowości do przyjęcia osoby zagrożonej bezdomnością do schroniska (dla 6 osób), noclegowni (dla 1 osoby), ogrzewalni (dla 1 osoby).

3. Termin realizacji zamówienia:

      Od dnia 01.01.2020 r do 31.12.2020 r.

4. Wymagania stawiane oferentowi:

    a) spełnienie wymogów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni (Dz.U. z 2018r.896),

    b) zapewnienie codziennego wyżywienia: 3 posiłki dziennie – śniadanie, obiad w postaci ciepłego posiłku oraz kolacja     (dotyczy schroniska),

    c) świadczenie pracy socjalnej (dotyczy schroniska).

5. Kryteria wyboru: 

    a) najniższa cena za dzień/miesiąc usługi zaoferowana przez oferenta,

    b) dogodne umiejscowienie schroniska, noclegowni, ogrzewalni.

6. Sposób przygotowania oferty:

    a) ofertę należy sporządzić na załączonym druku „Formularz oferty”, zał. Nr 1,

    b) oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną,

    c) oferta musi zawierać ostateczną cenę zamówionych usług, obejmującą wszystkie koszty.

 

7. Miejsce i termin złożenia oferty:

    a) ofertę można złożyć osobiście u zamawiającego, pocztą, pocztą elektroniczną na adres: opsmurowanag@pomost.poznan.pl lub faksem pod nr 61 8122 231 w. 8,

    b) ofertę należy złożyć do dnia 08.11.2019 r do godz. 13.00 (decyduje data wpływu),

    c) oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,

    d) rozstrzygnięcie ofert zostanie opublikowane na stronie internetowej www.murowana-goslina.naszops.pl.

8. Załączniki:

     a) formularz ofertowy,

   

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny, a oferentom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

umowa noclegownia

Utworzono dnia 31.10.2019, 11:09

umowa ogrzewalnia

Utworzono dnia 31.10.2019, 11:07

umowa schronisko

Utworzono dnia 31.10.2019, 11:03

formularz oferty

Utworzono dnia 08.10.2019, 09:48

Dane kontaktowe:

 

 

CZYNNE:

Poniedziałek 8.00-15.00

Wtorek - czwartek 8.00-15.00

Piątek 8.00-13.00

 

Dane kontaktowe:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Dworcowa 10

62-095 Murowana Goślina

tel. 61 812 22 31

e-mail: opsmurowanag@pomost.poznan.pl

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej:
Telefon: 61 812 22 31
e-mail: m.szaj@murowana-goslina.pl


Zastępca Kierownika
Telefon: 61 812 22 31
Fax: 61 812 22 31
e-mail: m.kurowska@murowana-goslina.pl


Dział Świadczeń Rodzinnych
Telefon: 517-768-358
Fax: 61 8-122-231
e-mail: opsmurowanag@pomost.poznan.pl

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Telefon: 61 8122-231 wew. 26

e-mail: m.kurowska@murowana-goslina.pl

 

Klub Pracy
Telefon: 61 8122 231 wew. 23
Fax: 61 8122 231 wew. 23
e-mail:  klub.pracy@murowana-goslina.pl

 

 

 

Pogoda

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 324

W poprzednim tygodniu: 159

W tym miesiącu: 801

W poprzednim miesiącu: 567

Wszystkich: 57536