Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

EDYCJA 2023

Program: Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023

Rodzaj dotacji budżetowej:     dotacja celowa z budżetu państwa

Wartość dofinansowania w 2023r: 45 018,42 zł

Wartość całkowita w 2023r: 115 018,42 zł

Opis projektu: W ramach programu udzielane jest wsparcie finansowe w formie zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności, osobom i rodzinom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wyskości 200% kryterium, o którym mowa w art. 8 ustawy tj. osoby samotnie gospodarujące – 1.552,00 zł, osoby w rodzinie – 1.200,00 zł. Program daje możliwość udzielnia pomocy dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej w formie zakupu posiłków w szkołach, przedszkolach i żłobku. Ponadto osoby i rodziny znajdujące sie w trudnych sytuacjach życiowych, w szczególności osoby starsze, chore, samotne, niepełnosprawne, moga uzyskać pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności. Celem programu jest poprawa życia osób i rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz przeciwdziałanie niedożywieniu dzieci i młodzieży.

 

 

W związku z podpisanym w dniu 12.12.2023 r. aneksem nr 3 do umowy o przekazanie dotacji celowej na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie modułu 1 i modułu 2 wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, nastapiła zmiana wysokości uzyskanego dofinansowania - gmina Murowana Goślina otrzymła kwotę dotacji w wysokości 79 200,00 zł na realizację zadania. Udział środków własnych Gminy wynosi 52 800,00 zł. Kost realizacji zadania w ramach modułu 1 i 2 wynosi 132 000,00 zł.

Logo Unii Europejskiej

Dane kontaktowe:

 

 

CZYNNE:

Poniedziałek 7.00-17.00

Wtorek - Piątek 7.00-15.00

 

Dane kontaktowe:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Dworcowa 10

62-095 Murowana Goślina

tel. 61 812 22 31

e-mail: ops@ops.murowana-goslina.pl

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej:
Telefon: 61 812 22 31
e-mail: m.olejniczak@ops.murowana-goslina.pl


Dział Świadczeń Rodzinnych
Telefon: 517-768-358
Fax: 61 8-122-231
e-mail: ops@ops.murowana-goslina.pl

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Telefon: 61 8122-231 wew. 26

e-mail: m.olejniczak@ops.murowana-goslina.pl

 

Klub Pracy
Telefon: 61 8122 231 wew. 23
Fax: 61 8122 231 wew. 23
e-mail:  klub.pracy@ops.murowana-goslina.pl

 

 

 

Zegar

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31