Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie oraz strony internetowej https://murowana-goslina.naszops.pl/

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część materiałów publikowanych nie spełnia wymagań dostępności, z uwagi na to, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.  

Od lutego 2021 r. możliwość połączenia on-line z tłumaczem języka migowego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest koordynator  ds. dostępności – Magdalena Przymuszała, adres poczty elektronicznej ; m.przymuszala@murowana-goslina.pl.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 

Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Dworcowa 10, 62-095 Murowana Goślina.

Do budynku prowadzi 1 wejście w postaci automatycznie otwieranych drzwi. Do wejścia głównego można dostać się schodami lub podjazdem dla wózków. 

Istnieje możliwość wejścia do budynku z psem asystującym.

Ośrodek Pomocy Społecznej znajduje się na 2 piętrze. 

Wchodząc głównym wejściem trzeba kierować się na wprost do schodów. W budynku znajduje się winda. Żeby móc z niej skorzystać trzeba na parterze budynku skręcić w korytarz  po lewej stronie. W jego głębi, na wprost znajduje się winda.

 

Po wyjściu z windy w drugich drzwiach po prawej stronie korytarza znajduje się księgowość Ośrodka Pomocy Społecznej.

W kolejnym pokoju po prawej stronie korytarza swoje biuro mają asystenci rodziny. W tym samym biurze można załatwić sprawy dotyczące Karty Dużej Rodziny, dodatków mieszkaniowych i energetycznych a także stypendiów.

Na końcu korytarza na wprost, po przejściu szklanych drzwi, które nie otwierają się automatycznie znajduję się:

- pierwsze drzwi po lewej stronie – kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej,

- drugie drzwi po lewej stronie – pracownicy socjalni oraz pracownik odpowiedzialny za Klub Pracy i Klub Seniora ZACISZE.

- drzwi na wprost od wejścia – zastępca kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej oraz po prawej stronie biura zastępcy znajduje się biuro w którym obsługę prowadzą pracownicy działu świadczeń rodzinnych tj. świadczeń rodzinnych i  świadczeń wychowawczych500+ a także zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekuna i specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Na tym samym piętrze znajduje się  toaleta dla osób niepełnosprawnych – ostatnie drzwi po lewej stronie po wyjściu z windy, bądź pierwsze drzwi po prawej stronie po wejściu z klatki schodowej.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Najbliższy przystanek autobusowy znajduje się w odległości około 150 m. przy dworcu kolejowym. Jest to przystanek linii autobusowej:

- nr 341

Trasa: Poznań, Rondo Śródka - Czerwonak - Owińska, Bydgoska - Murowana Goślina - Przebędowo, Pętla

- nr 342

Trasa: Poznań, Rondo Śródka - Czerwonak - Owińska, Dworcowa - Murowana Goślina - Przebędowo, Pętla

- nr 348

Trasa: Poznań, Os. Sobieskiego - Poznań, Radojewo II - Biedrusko, Park - Murowana Goślina - Przebędowo, Pętla

 

- nr 390

Trasa: Murowana Goślina (ul. Kolejowa – ul. Wojska Polskiego/Mostowa – ul. Rogozińska) – Przebędowo – Białęgi - Białężyn – Nieszawa – Uchorowo

- nr 391

Trasa: Murowana Goślina (ul. Kolejowa – ul. Wojska Polskiego/Mostowa – ul. Poznańska – ul. Długa – ul. Raduszyńska - ul. Mściszewska) – Raduszyn – Mściszewo

- nr 393

Trasa: Murowana Goślina (ul. Gen. Kutrzeby – ul. Długa – ul. Poznańska – ul. Wojska Polskiego /Mostowa – ul. Polna) – Boduszewo – Głębocko – Łopuchówko

- nr 395

Trasa: Murowana Goślina (ul. Generała T. Kutrzeby – ul. Długa - ul. Poznańska – ul. Wojska Polskiego/Mostowa – ul. Kolejowa – Polna - ul. Gnieźnieńska) – Rakownia - Kamińsko – Pławno

- nr 399

Trasa: Murowana Goślina (ul. Kolejowa – ul. Wojska Polskiego/Mostowa – ul. Rogozińska) – Trojanowo - Wojnowo – Długa Goślina

 

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie :  https://www.murowana-goslina.pl/108,komunikacja-publiczna

lub tutaj:  rozkład jazdy w czasie rzeczywistym - informacja o najbliższych odjazdach z wybranego przystanku (Murowana Goślina-Dworzec): www.peka.poznan.pl/vm

W Ośrodku nie ma pętli indukcyjnych.

Pomieszczenia Ośrodka Pomocy Społecznej zostały oznaczone tabliczkami z numerem pokoju i nazwą referatu w alfabecie braille'a dla osób niewidomych i słabo widzących.

 

 

 

 

 

 

Logo Unii Europejskiej

Dane kontaktowe:

 

 

CZYNNE:

Poniedziałek 7.00-17.00

Wtorek - Piątek 7.00-15.00

 

Dane kontaktowe:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Dworcowa 10

62-095 Murowana Goślina

tel. 61 812 22 31

e-mail: ops@ops.murowana-goslina.pl

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej:
Telefon: 61 812 22 31
e-mail: m.olejniczak@ops.murowana-goslina.pl


Dział Świadczeń Rodzinnych
Telefon: 517-768-358
Fax: 61 8-122-231
e-mail: ops@ops.murowana-goslina.pl

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Telefon: 61 8122-231 wew. 26

e-mail: m.olejniczak@ops.murowana-goslina.pl

 

Klub Pracy
Telefon: 61 8122 231 wew. 23
Fax: 61 8122 231 wew. 23
e-mail:  klub.pracy@ops.murowana-goslina.pl

 

 

 

Zegar

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31