Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zasady przetwarzania danych osobowych

 

wraz z dniem 25 maja 2018 r. zmieniają się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, zaczyna bowiem obowiązywać Ogólne Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (dalej „RODO”). Poniżej znajdują się informacje o sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych.

 

 

 

 

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie
ul. Dworcowa 10,  62-095 Murowana Goślina.

Jak można się kontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych?

Kontakt z naszym Inspektorem danych osobowych Tomaszem Sosnowskim,możliwy jest pod adresem e-mail: IOD.OPS@murowana-goslina.pl  lub listownie pod adresem wskazanym powyżej.

Skąd mamy Twoje dane?

Przekazałeś je nam osobiście podczas kontaktu telefonicznego, mailowego, listownego lub osobistego w siedzibie naszej firmy lub zostały nam przekazane przez osoby trzecie.

Czy musisz nam podać swoje dane osobowe?

Tak, w zakresie wymaganym przepisami prawa.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Ośrodku Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie;
  • realizacji umów zawartych z kontrahentami;

W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa powyżej odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie.

 

Jakie są Twoje prawa?

Informujemy o prawie dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawie do przenoszenia danych. Zakres każdego z powyższych praw wynika z przepisów prawa a możliwość skorzystania z nich zależna jest od podstawy prawnej wykorzystywanej przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień - skontaktuj się z naszym Inspektorem Danych Osobowych.

W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres czasu niezbędny do realizacji zadań. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.

Logo Unii Europejskiej

Dane kontaktowe:

 

 

CZYNNE:

Poniedziałek 7.00-17.00

Wtorek - Piątek 7.00-15.00

 

Dane kontaktowe:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Dworcowa 10

62-095 Murowana Goślina

tel. 61 812 22 31

e-mail: ops@ops.murowana-goslina.pl

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej:
Telefon: 61 812 22 31
e-mail: m.olejniczak@ops.murowana-goslina.pl


Dział Świadczeń Rodzinnych
Telefon: 517-768-358
Fax: 61 8-122-231
e-mail: ops@ops.murowana-goslina.pl

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Telefon: 61 8122-231 wew. 26

e-mail: m.olejniczak@ops.murowana-goslina.pl

 

Klub Pracy
Telefon: 61 8122 231 wew. 23
Fax: 61 8122 231 wew. 23
e-mail:  klub.pracy@ops.murowana-goslina.pl

 

 

 

Zegar

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31