Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Aktualności

                                                                                               Murowana Goślina, 23.01.2023 r.

OŚWIADCZENIE ZASTĘPCY KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE DOTYCZĄCE OBSŁUGI ORGANIZACYJNO – TECHNICZNEJ ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

Siedziba Zespołu Interdyscyplinarnego mieści się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie przy ul. Dworcowej 10. Ośrodek zapewnia obsługę organizacyjno – techniczną w ramach, której:

- powiadamia członków ZI o posiedzeniu Zespołu (tel, mail, poczta tradycyjna, osobiście),

- udostępnia członkom grup roboczych wgląd w teczki akt sprawy,

- zapewnia salę do spotkań,

- sporządza protokoły z posiedzeń ZI i GR,

 - sporządza listy obecności z posiedzeń ZI i GR

- wysyła informację o terminie spotkań członków powołanych do grup roboczych,

- przygotowuje i wysyła zaproszenia do osób podejrzewanych o to, że są dotknięci przemocą,

- przygotowuje i wysyła wezwania do osób podejrzewanych o to, że są sprawcami przemocą,

- sporządza listy obecności dla wszystkich spotkań ZI i GR,

- uaktualnia tablicę informacyjną oraz zamieszcza informacje na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej,

- ponosi koszty związane z obsługą administracyjno – techniczną ZI (koszty korespondencji, materiałów biurowych, połączeń telefonicznych, szkoleń, itp.)

- w razie konieczności udziela bezpośrednio osobom zainteresowanym informacji o możliwościach uzyskania pomocy w szczególności psychologicznej, prawnej i socjalnej oraz wsparcia w tym o instytucjach i podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie,

- ustala terminy dla osób chcących skorzystać z pomocy tut. Ośrodka i darmowych porad prawnych oraz psychologicznych w ramach działalności Zespołu,

- umożliwia korzystanie ze szkoleń.

Wszystkie sprawy związane z pracą Zespołu Interdyscyplinarnego można załatwiać w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

 

 

 

 

 

Murowana Goślina, 23.01.2023 roku

 

OŚWIADCZENIE

 

Zastępca kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie oświadcza, że w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie prowadzone jest poradnictwo i interwencja poprzez podejmowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych służących wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców zagrożonych przemocą w rodzinie takich jak:

- współpraca ze szkołami,

- współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Murowanej Goślinie,

- rozpowszechnianie broszur informacyjnych i ulotek związanych ze zjawiskiem przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

- prowadzenie pracy socjalnej i rozmów w środowiskach zagrożonych wystąpieniem przemocy w rodzinie,

- umożliwienie skorzystania z pomocy psychologicznej i prawnej,

- współpraca z kuratorami sądowymi,

- współpraca ze służbą zdrowia,

- współpraca z policją i strażą miejską,

- objęcie asystenturą i współpraca z asystentami rodziny,

- współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną,

- udział w kampaniach profilaktycznych,

- kierowanie osób do Punktu Informacyjno Konsultacyjnego dla uzależnionych i ich rodzin oraz ofiar i sprawców przemocy oraz do innych miejsc udzielających wsparcia osobom zagrożonym przemocą w rodzinie,

- organizacja wspólnych szkoleń dla grup zawodowych pracujących z rodzinami zagrożonymi wystąpieniem przemocy w rodzinie.

 

                                                                                          

 

AKTUALNOŚCI:

„Radzić sobie mimo, że czasem jest ….. mi źle”

Utworzono dnia 26.10.2015

W życiu nie zawsze jest tak jakbyśmy chcieli!? Każdy człowiek ma marzenia i potrzeby a w pewnym momencie pojawia się pragnienie, aby codzienność dzielić z kimś, kto staje się drogi i bliski. Buduje się związek – pielęgnujemy go, pomagamy sobie a z...

czytaj dalej... na temat: „Radzić sobie mimo, że czasem jest ….. mi źle”

Logo Unii Europejskiej

Dane kontaktowe:

 

 

CZYNNE:

Poniedziałek 7.00-17.00

Wtorek - czwartek 7.00-15.00

Piątek 7.00-13.00

 

Dane kontaktowe:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Dworcowa 10

62-095 Murowana Goślina

tel. 61 812 22 31

e-mail: ops@ops.murowana-goslina.pl

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej:
Telefon: 61 812 22 31
e-mail: m.szaj@ops.murowana-goslina.pl


Zastępca Kierownika
Telefon: 61 812 22 31
Fax: 61 812 22 31
e-mail: m.olejniczak@ops.murowana-goslina.pl


Dział Świadczeń Rodzinnych
Telefon: 517-768-358
Fax: 61 8-122-231
e-mail: ops@ops.murowana-goslina.pl

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Telefon: 61 8122-231 wew. 26

e-mail: m.olejniczak@ops.murowana-goslina.pl

 

Klub Pracy
Telefon: 61 8122 231 wew. 23
Fax: 61 8122 231 wew. 23
e-mail:  klub.pracy@ops.murowana-goslina.pl

 

 

 

Zegar

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30