Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Oferty Pracy

 


ŚLUSARZ

Firma LOBOTECHNIK zatrudni pracownika na stanowisko ślusarz-spawacz

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku, należeć będzie:

 • spawanie konstrukcji stalowych metodą MIG,
 • czytanie rysunków technicznych,
 • wykonywanie prac ślusarskich,
 • wykonywanie zadań zleconych

Wymagania
- wykształcenie min. zasadnicze zawodowe,

- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

- umiejętność czytania rysunku technicznego,

 

 

Oferujemy:
- wynagrodzenie uzależnione od posiadanego doświadczenia,
- umowa o pracę

Miejsce pracy:

Ul. Polna 27

62-095 Murowana Goślina

Osoby zainteresowane, prosimy o przesyłanie CV na adres: sekretariat@lobo-technik.pl bądź kontakt pod numerem telefonu 61/6675127


PRACOWNIK PRODUKCJI

Firma LOBOTECHNIK zatrudni 2 osoby na stanowisko pracownik produkcji:

Charakterystyka stanowiska:

 • Praca przy wycinarce laserowej CNC
 • Segregowanie wyciętych elementów
 • Drobne prace ślusarskie
 • Dwie zmiany 6:00-14:00; 14:00-22:00

Oferujemy:

 • umowa zlecenie bądź o pracę

Miejsce pracy:

Ul. Polna 27

62-095 Murowana Goślina

Osoby zainteresowane, prosimy o przesyłanie CV na adres: sekretariat@lobo-technik.pl bądź kontakt pod numerem telefonu 61/6675127

 


PRACOWNIK PRODUKCJI
Firma z Głębocka poszukuje mężczyzny do pracy,
praca jednozmianowa od 7.00 do 15.00;
Praca fizyczna, pomoc przy nastawieniu procesu, konfekcja produktów, czasem dowóz do klienta, inne porządkowe prace w zakładzie.
Wynagrodzenie brutto 3.500,00 zł/miesiąc.
Kontakt: biuro@ilt.com.pl
Prawo jazdy kat B.

 


 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Leśny Zakład Doświadczalny

w Murowanej Goślinie

ogłasza nabór na stanowisko

 

Specjalista ds. inwestycji i administracji

 

Wymagania podstawowe:

 • wykształcenie – minimum średnie, preferowane wykształcenie wyższe (techniczne,

budowlane lub administracyjne),

 • posiadanie wiedzy lub/i doświadczenia zawodowego, związanego z prowadzeniem

spraw objętych zakresem czynności na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór,

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • prawo jazdy kategorii B
  • wskazane dysponowanie samochodem prywatnym, który może być wykorzystany do celów służbowych,

Wymagania dodatkowe (preferowane):

 • znajomość prawa budowlanego i postępowań administracyjnych,
 • znajomość procesów inwestycyjnych, uprawnienia budowlane lub/i doświadczenie w tym zakresie, umiejętność czytania i weryfikacji dokumentacji technicznej,
 • doświadczenie w tworzeniu opisów przedmiotu zamówienia w celu przygotowania postępowań zgodnie z Pzp,
 • znajomość przepisów w zakresie eksploatacji budynków i budowli,
 • umiejętność współpracy przy przygotowaniu umów na usługi, dostawy i roboty budowlane oraz usługi eksploatacyjne i administracyjne,
 • ukończone dodatkowe kursy i szkolenia przydatne na stanowisku objętym naborem,
 • doświadczenie w realizacji działań w formie projektów, w tym współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych,
 • znajomość obsługi komputera i oprogramowania biurowego, w tym MS Office,

zalecana znajomość programów kosztorysowych.

 

 

Miejsce wykonywania pracy:

 • Leśny Zakład Doświadczalny w Murowanej Goślinie ul.Rogozińska 38.

Oferujemy:

 • Stabilną pracę w przyjaznym zespole w pełnym wymiarze czasu.
 • Umowę o pracę na czas określony, a docelowo zatrudnienie na czas nieokreślony.
 • Wynagrodzenie według Regulaminu Wynagradzania Pracowników Leśnego Zakładu

Doświadczalnego w Murowanej Goślinie.

 • Udział w realizacji przedsięwzięć i projektów rozwojowych gwarantujących satysfakcję
  i dających przestrzeń do samodzielnych działań.
 • Pracę w rozwojowej jednostce uczelni o wysokiej pozycji.
 • Możliwość kształtowania rozwoju osobistego i zawodowego.
 • Możliwość plastycznego kształtowania środowiska pracy.
 • Możliwość zatrudnienia  od VI 2022.
 1. Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego w terminie                do 22 kwietnia 2022r.

na adres:

Leśny Zakład Doświadczalny

Sekretariat /pok. nr 6/

ul.Rogozińska 38

62-095 Murowana Goślina

lub na adres e-mail: lzdmg@up.poznan.pl

z dopiskiem:

Nabór na stanowisko: Specjalista ds. inwestycji i administracji

 1. Rekrutacja odbywać się będzie w dwóch etapach:

Etap I - weryfikacja aplikacji i zgromadzonych dokumentów

Etap II - rozmowa kwalifikacyjna

 1. Kandydatom zakwalifikowanym do II etapu naboru, telefonicznie i pocztą elektroniczną zaproponowany zostanie termin spotkania.
 2. Oryginały dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg zatrudnienia należy przedłożyć do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
 3. Do udzielania informacji w sprawie naboru upoważniony jest Specjalista ds. kadr-                  Iwona Błachowiak, tel. 61 8 122-251; iwona.blachowiak@lzdmg.com.pl
 4. Leśny Zakład Doświadczalny w Murowanej Goślinie nie zwraca przesłanej dokumentacji.
 5. Aplikacje kandydatów, którym nie zaproponowano nawiązania stosunku pracy nie będą przechowywane.
 6. Dyrektor LZD Murowana Goślina zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

 


Firma Komster Sp. z  o.o. z siedzibą w Murowanej Goślinie - dostawca usług dostępu do internetu oraz telewizji  - ogłasza nabór na stanowisko: 

 

TECHNIK INFORMATYK / INSTALATOR

 

Oczekujemy:

- zdolności manualno-technicznych (obsługa podstawowych narzędzi, wiertarki, itp.)

- umiejętność obsługi komputera i rozwiązywania podstawowych problemów w systemach Windows

- znajomości podstawowych zagadnień z zakresu sieci TCP/IP

- zdolności do pracy na wysokości

- wykształcenia średniego (preferowane technik informatyk)

Mile widziane:

- znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym czytać dokumentację techniczną

- prawo jazdy kat. B

 

Zapraszamy do składania ofert również przez absolwentów – chętnie przyuczymy Cię do zawodu!

 

Oferujemy:

- pracę w dynamicznie rozwijającej się i renomowanej firmie

- atrakcyjny system wynagradzania

- stabilność zatrudnienia

- miejsce pracy: Murowana Goślina

- samochód służbowy

Zadania:

- wykonywanie instalacji sieciowych w 2-osobowej ekipie (ethernet oraz światłowód FTTH)

- montaż urządzeń i uruchamianie usług telekomunikacyjnych u abonentów (telewizja, internet)

- usuwanie usterek u klientów oraz w sieci dostępowej

- obsługa zgłoszeń od abonentów

Zgłoszenia zawierające CV prosimy składać w siedzibie firmy pod adresem: Komster Sp. z o.o., ul. Nowy Rynek 8, 62-095 Murowana Goślina lub na adres e-mail: biuro@komster.pl z dopiskiem "Informatyk", w razie pytań prosimy dzwonić pod numer 661 966 518.

Odpowiadamy tylko na wybrane oferty

 
   

 Klauzula Informacyjna:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komster Sp. z o.o.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – biuro@komster.pl

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

4. Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa dotyczących postępowania rekrutacyjnego będą przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu pracy (art. 221 Kodeksu pracy) oraz na podstawie Art. 6, ust 1, lit b RODO, jako dane niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

5. Inne przekazane przez Państwo dane osobowe (np. dane wizerunkowe), na podstawie udzielonej przez Państwo zgody.

6. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę.

7. Udzielone przez Państwo zgody mogą zostać odwołane w dowolnym czasie.

8. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.  W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 36 miesięcy.

9. Mają Państwo prawo do:

1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2) do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4) do usunięcia danych osobowych;

5) do cofnięcia zgody, gdy przetwarzamy Państwa dane na podstawie udzielonej zgody;

6) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

10. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

KLAZUZULA ZGODY:

Wyrażam zgodę/* Nie wyrażam zgody/* na przetwarzanie moich danych osobowych

w celu wykorzystania w kolejnych naborach prowadzonych przez  Komster Sp. z o.o. z siedzibą w Murowanej Goślinie.

Dołączenie do CV mojego zdjęcia, jak również podanie przez mnie w CV większego zakresu danych osobowych niż określone w art. 221 Kodeksu pracy jest wyraźnym działaniem potwierdzającym moją zgodę na przetwarzania tych danych w celach rekrutacji.

 


 

REHABILITANT/KA

Poszukiwany(a) rehabilitant/ka z 5-letnim doświadczeniem i ukończeniem studiów mgr.

Rodzaj umowy: umowa zlecenie lub własna działalność.

Kontakt: Barbara Roszak tel. 607-190-022

Praca od zaraz.


FRYZJER/KA

Zakład Fryzjerski "Dasza" poszukuje fryzjera/fryzjerkę.

Na poczatku umowa zlecenie.

Praca w Murowanej Goślinie.


 

 

 


OPERATOR LASERA

Firma LOBO-TECHNIK zatrudni pracownika na stanowisko operator lasera.

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku, należeć będzie:

 • praca przy obsłudze lasera,
 • przygotowywanie maszyny do pracy i dbałość o jej poprawne funkcjonowanie,
 • wybór materiałów niezbędnych do wykonania pracy,
 • kontrola poprawności i jakości wykonania detalu

 


Wymagania:

 • wykształcenie zawodowe,
 • mile widziane doświadczenie w pracy przy obsłudze lasera, umiejętność sterowania maszynami CNC, znajomość rysunku technicznego,

 


 

Oferujemy:

 • wynagrodzenie uzależnione od posiadanego doświadczenia,
 • umowa o pracę na czas określony,
 • praca dwu-zmianowa /6-14, 14-22/

   

 

Miejsce pracy:

ul. Polna 27

62-095 Murowana Goślina
 

 


Osoby zainteresowane, prosimy o przesyłanie CV na adres: sekretariat@lobo-technik.pl bądź kontakt pod numerem telefonu 61/6675127


ŚLUSARZ - SPAWACZ

 

Firma LOBO-TECHNIK zatrudni pracownika na stanowisko ślusarz-spawacz

 

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku, należeć będzie:

 • spawanie konstrukcji stalowych metodą MIG, TIG
 • czytanie rysunków technicznych,
 • wykonywanie prac ślusarskich,
 • obsługa prasy,
 • wykonywanie zadań zleconych


Wymagania
- wykształcenie min. zasadnicze zawodowe,

- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

- umiejętność czytania rysunku technicznego,

 

 

Oferujemy:
- wynagrodzenie uzależnione od posiadanego doświadczenia,
- umowa o pracę
 

 

Miejsce pracy:

ul. Polna 27

62-095 Murowana Goślina

Osoby zainteresowane, prosimy o przesyłanie CV na adres: sekretariat@lobo-technik.pl bądź kontakt pod numerem telefonu 61/6675127

 

 

 

 


 

Logo Unii Europejskiej

Dane kontaktowe:

 

 

CZYNNE:

Poniedziałek 7.00-17.00

Wtorek - czwartek 7.00-15.00

Piątek 7.00-13.00

 

Dane kontaktowe:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Dworcowa 10

62-095 Murowana Goślina

tel. 61 812 22 31

e-mail: opsmurowanag@pomost.poznan.pl

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej:
Telefon: 61 812 22 31
e-mail: m.szaj@murowana-goslina.pl


Zastępca Kierownika
Telefon: 61 812 22 31
Fax: 61 812 22 31
e-mail: m.kurowska@murowana-goslina.pl


Dział Świadczeń Rodzinnych
Telefon: 517-768-358
Fax: 61 8-122-231
e-mail: opsmurowanag@pomost.poznan.pl

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Telefon: 61 8122-231 wew. 26

e-mail: m.kurowska@murowana-goslina.pl

 

Klub Pracy
Telefon: 61 8122 231 wew. 23
Fax: 61 8122 231 wew. 23
e-mail:  klub.pracy@murowana-goslina.pl

 

 

 

Zegar

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31