Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Dodatek energetyczny

W związku z art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym            (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 759 z zm.), wnioski o wypłatę dodatku energetycznego złożone w okresie od dnia wejścia w życie ustawy o dodatku osłonowym t.j. od dnia 4 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1385 ze zm.),

  • Obwieszczenia Ministra Energii z dnia 11 kwietnia 2021 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 maja 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r.

  • Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.),

 

Zryczałtowany dodatek energetyczny jest formą pomocy przeznaczoną dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy, mającą na celu częściową rekompensatę kosztów zakupu energii elektrycznej.

 

Zgodnie z ustawą odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2021 z zm.), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej (art. 3 pkt 13c ).

 

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r. wynosi:

  • dla gospodarstwa jednoosobowego: 13,38 zł /  miesiąc;

  • dla gospodarstwa od 2 do 4 osób: 18,58 zł / miesiąc;

  • dla gospodarstwa 5 i więcej osób: 22,30 zł / miesiąc.

 

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:

  • mieć zawartą umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej zawartą z przedsiębiorstwem energetycznym;

  • posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego;

  • złożyć wniosek o dodatek energetyczny z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy;

  • zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.


 

Wniosek o przyznanie dodatku energetyczny należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie przy ul. Dworcowej 10 w pokoju numer 309 w godzinach pracy Ośrodka.

ZAŁĄCZNIKI:

Logo Unii Europejskiej

Dane kontaktowe:

 

 

CZYNNE:

Poniedziałek 7.00-17.00

Wtorek - Piątek 7.00-15.00

 

Dane kontaktowe:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Dworcowa 10

62-095 Murowana Goślina

tel. 61 812 22 31

e-mail: ops@ops.murowana-goslina.pl

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej:
Telefon: 61 812 22 31
e-mail: m.olejniczak@ops.murowana-goslina.pl


Dział Świadczeń Rodzinnych
Telefon: 517-768-358
Fax: 61 8-122-231
e-mail: ops@ops.murowana-goslina.pl

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Telefon: 61 8122-231 wew. 26

e-mail: m.olejniczak@ops.murowana-goslina.pl

 

Klub Pracy
Telefon: 61 8122 231 wew. 23
Fax: 61 8122 231 wew. 23
e-mail:  klub.pracy@ops.murowana-goslina.pl

 

 

 

Zegar

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31