Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Procedura zobowiązania do leczenia

Zgodnie z Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U z 2016 r., poz. 487) osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny (jeżeli są uzależnione od alkoholu) można zobowiązać do poddania się leczeniu w stacjonarnym lub niestacjonarnym zakładzie leczenia uzależnień. O zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu orzeka sąd rejonowy właściwy według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy w trybie nieprocesowym.

Czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu prowadzone są przez członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

 

     - rozmawia z osobą, która jest świadkiem w sprawie,

       - rozmawia z osobą, której dotyczy wniosek,

       - zbiera informacje m.in. z Ośrodka Pomocy Społecznej,

         Policji,

      - motywuje do podjęcia kontraktu z 

             placówką terapii uzależnień,

        - jeżeli dana osoba nie zgadza się na to,

        wówczas GKRPA : 

       - kieruje ją na badanie przez biegłych,

     - składa wniosek do Sądu.

 

Sąd:

 

- kieruje na badanie do biegłych (jeśli nie zostało wykonane),

- wydaje postanowienie o leczeniu w trybie ambulatoryjnym albo stacjonarnym,

- wydaje postanowienie o zmianie trybu leczenia,

- zwraca się do oddziałów stacjonarnych o wyznaczenie terminu przyjęcia,

- zawiadamia osobę zobowiązaną o wyznaczony terminie przyjęcia.

 

Osoba zobowiązana:

 

-zgłasza się w wyznaczonym terminie do oddziału,

- jeżeli tego nie zrobi Sąd wydaje nakaz doprowadzenia jej przez Policję.

DRUK ZGŁOSZENIA DO POBRANIA

ZAŁĄCZNIKI:

Dane kontaktowe:

 

 

CZYNNE:

Poniedziałek 8.00-15.00

Wtorek - czwartek 8.00-15.00

Piątek 8.00-13.00

 

Dane kontaktowe:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Dworcowa 10

62-095 Murowana Goślina

tel. 61 812 22 31

e-mail: opsmurowanag@pomost.poznan.pl

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej:
Telefon: 61 812 22 31
e-mail: m.szaj@murowana-goslina.pl


Zastępca Kierownika
Telefon: 61 812 22 31
Fax: 61 812 22 31
e-mail: m.kurowska@murowana-goslina.pl


Dział Świadczeń Rodzinnych
Telefon: 517-768-358
Fax: 61 8-122-231
e-mail: opsmurowanag@pomost.poznan.pl

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Telefon: 61 8122-231 wew. 26

e-mail: m.kurowska@murowana-goslina.pl

 

Klub Pracy
Telefon: 61 8122 231 wew. 23
Fax: 61 8122 231 wew. 23
e-mail:  klub.pracy@murowana-goslina.pl

 

 

 

Pogoda

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31