Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

WYNIK OGŁOSZENIA-ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA UDZIELENIE SCHRONIENIA OSOBOM BEZDOMNYM

Utworzono dnia 26.09.2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania w formie zapytania ofertowego nr. 3/2022 zapraszającego do składania ofert na udzielenie schronienia osobom bezdomnym, do realizacji zadania wybrano

Pogotowie Społeczne ul. Bydgoska 6/7 w Poznaniu

Analizując oferty brano pod uwagę koszt schronienia osoby bezdomnej oraz dogodne umiejscowienie i dojazd do placówek świadczących pomoc 

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA UDZIELENIE SCHRONIENIA OSOBOM BEZDOMNYM

OPS.372-3/2022 

 

1. Zamawiający:

 Gmina Murowana Goślina

 Plac Powstańców Wielkopolskich 9

 62-095 Murowana Goślina 

 NIP: 777 31 59 427

      dla:

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie, ul. Dworcowa 10, 62-095 Murowana Goślina

2. Przedmiot zamówienia:

     a) udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu Miasta i Gminy Murowana Goślina, poprzez zapewnienie miejsca w schronisku dla bezdomnych, noclegowni i ogrzewalni (dopuszcza się składanie ofert częściowych),

      b) pozostawanie w gotowości do przyjęcia osoby zagrożonej bezdomnością do schroniska (dla 6 osób), noclegowni (dla 1 osoby), ogrzewalni (dla 1 osoby).

3. Termin realizacji zamówienia:

      Od dnia 01.01.2023 r do 31.12.2023 r.

4. Wymagania stawiane oferentowi:

    a) spełnienie wymogów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni (Dz.U. z 2018r.896),

    b) zapewnienie codziennego wyżywienia: 3 posiłki dziennie – śniadanie, obiad w postaci ciepłego posiłku oraz kolacja     (dotyczy schroniska),

    c) świadczenie pracy socjalnej (dotyczy schroniska).

5. Kryteria wyboru: 

    a) najniższa cena za dzień/miesiąc usługi zaoferowana przez oferenta,

    b) dogodne umiejscowienie schroniska, noclegowni, ogrzewalni.

6. Sposób przygotowania oferty:

    a) ofertę należy sporządzić na załączonym druku „Formularz oferty”, zał. Nr 1,

    b) oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną,

    c) oferta musi zawierać ostateczną cenę zamówionych usług, obejmującą wszystkie koszty.

 

7. Miejsce i termin złożenia oferty:

    a) ofertę można złożyć osobiście u zamawiającego, pocztą, pocztą elektroniczną na adres: opsmurowanag@pomost.poznan.pl lub faksem pod nr 61 8122 231 w. 8,

    b) ofertę należy złożyć do dnia 31.10.2022 r do godz. 17.00 (decyduje data wpływu),

    c) oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,

    d) rozstrzygnięcie ofert zostanie opublikowane na stronie internetowej www.murowana-goslina.naszops.pl. https://murowana-goslina.pl/bip/,

e) Ogłoszenie ofertowe zamieszczono na stronach:

https://murowana-goslina.pl/bip/,

http://www.murowana-goslina.naszops.pl

 

8. Załączniki:

     a) formularz ofertowy,

     b) umowa noclegownia

     c) umowa ogrzewalnia

     d) umowa schronisko

 

   

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny, a oferentom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Logo Unii Europejskiej

Dane kontaktowe:

 

 

CZYNNE:

Poniedziałek 7.00-17.00

Wtorek - czwartek 7.00-15.00

Piątek 7.00-13.00

 

Dane kontaktowe:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Dworcowa 10

62-095 Murowana Goślina

tel. 61 812 22 31

e-mail: opsmurowanag@pomost.poznan.pl

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej:
Telefon: 61 812 22 31
e-mail: m.szaj@murowana-goslina.pl


Zastępca Kierownika
Telefon: 61 812 22 31
Fax: 61 812 22 31
e-mail: m.olejniczak@ops.murowana-goslina.pl


Dział Świadczeń Rodzinnych
Telefon: 517-768-358
Fax: 61 8-122-231
e-mail: opsmurowanag@pomost.poznan.pl

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Telefon: 61 8122-231 wew. 26

e-mail: m.olejniczak@ops.murowana-goslina.pl

 

Klub Pracy
Telefon: 61 8122 231 wew. 23
Fax: 61 8122 231 wew. 23
e-mail:  klub.pracy@murowana-goslina.pl

 

 

 

Zegar

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 256

W poprzednim tygodniu: 272

W tym miesiącu: 1141

W poprzednim miesiącu: 945

Wszystkich: 89144